O FIRMIE

BADANIA TERMOWIZYJNE BUDYNKÓW I NIE TYLKO …

Wszystkie badania wykonywane są profesjonalną kamerą termowizyjną marki FLIR E40bx, dzięki czemu jesteście Państwo pewni, że termogramy będą odpowiedniej jakości i ukażą to czego gołym okiem nie widać.

PROJEKTY I KOSZTORYSY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH ORAZ BMS

Wykonanie projektu branżowego pozwala przewidzieć zagrożenia na etapie realizacji i zmienić rozwiązania przed rozpoczęciem budowy, kiedy jest już często za późno.

Aby inwestor miał możliwość wcześniejszego zaplanowania budżetu wszystkie zastosowane rozwiązania w projektach muszą mieć swoje odzwierciedlenie w kosztach. Dlatego proponujemy Państwu kompleksową usługę wykonania dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem.

KIEROWANIE ROBOTAMI W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ

Po etapie projektu czas na realizację, w tej dziedzinie jesteśmy w stanie wesprzeć Państwa podczas całego procesu budowy pełniąc funkcję kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, a przede wszystkim dopilnować prac, przyczyniając się do znacznej redukcji kosztów.